Spectacolul-Eveniment de la Muzeul Unirii, Iaşi

Spectacolul-Eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri a reunit în Sala Mare a Muzeului Unirii, Iaşi, peste 100 de personalităţi – oameni de creaţie din Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ, Tecuci, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Bălţi, Ploieşti, Brăila, Rîmnicu Sărat, Buzău, Soroca, Vaslui, Bacău, Suceava…

Proiect al poetei luptătoare Renata Verejanu, membru al Uniunii Scriitoriloor din Moldova ( din 1990), preşedinte al UIOC, evenimentul a fost desfăşutat de Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie în parteneriat cu Muzeul Unirii al Palatului Culturii, Iaşi, fiind o mare sărbătoare şi o mare reuşită în asocierea oamenilor de creaţie de pe ambele maluri ale Prutului spre a duce mai departe făclia Adevărului istoric al unui neam frumos şi talentat.

Microfonul Liber…
15 iulie 2018, Iaşi

Reclame

Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, ediţia a XV, Chişinău, Moldova

                           sub egida
Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație

CONFERINȚA TRANSFRONTALIERĂ a TINERILOR,
ediția a XV, tema: „Literatura română în anul Centenarului Marii Uniri”își va desfășura lucrările la Chișinău, Republica Moldova,
în perioada 30 -31 august 2018.
Sunt invitați să participe
masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători
cu vârsta de până la 45 ani
din Moldova, Ucraina, România
(țările de frontieră)
precum și din alte țări, unde activează
Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie.
Materialele (discursul de 2 pagini A4, interval 1,15, NT 12)
se primesc în perioada  1 iulie – 1 august 2018.
Participanții înscriși – vor primi confirmare.
Comunicările se prezintă în română.
Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru taxa de participare
și cazare în hotel pentru toți participanții
pe timpul desfășurării Conferinței TT
și vor oferi o Recepție la 31 august,
după înmânarea diplomelor.

Lucrările Conferinței TT vor fi mediatizate
în mass-media scrisă, online, Radio şi TV.
La finele Conferinței TT toți doritorii vor putea obține cartea
”Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a XV”.
Pentru a fi prezenţi în această carte, e necesar să vă înscrieţi la timp
( Anunţaţi-vă participarea la Conferinţa TT
la adresa uniuneadecreatie@yahoo.com
CV, o poză color, discursul de 2-3 pagini).
Participanții la Conferința TT vor primi  şi o revistă pe gratis
(număr special) cu materialele conferinței,
numele, pozele și discursurile participanților.
Cu Doamne ajută.

Clubul Consiliului Europei,
Academia Europeană a Societății Civile
Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație

Conferinta TT
drumul spre cartierul poeţilor

 

Serviciul de Presă al UIOC

Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru un poet care merită demult acest premiu

Consiliul de Conducere al UIOC 
mulţumeşte sincer Juriului Salonului Internaţional de Carte
şi în special dlui Arcadie Suceveanu, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
care, aducând dovada că cele două structuri (USM ŞI UIOC)
sunt create spre o conlucrare productivă,  –
la cea de-a XXII ediţie a Salonului Internaţional de Carte
pentru Copii şi Tineret, în Anul Centenarului Marii Uniri,
a oferit poetei Renata Verejanu 
(preşedinte UIOC şi membru al USM), 
pentru volumul „Poetul dintre milenii”
unul dintre cele mai importante premii –
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Microfonul Liber

Microfonul Liber la Salonul Internaţional de Carte, 19-22 aprilie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima participare la Salonul Internaţional de Carte 
pentru Copii şi Tineret
sub egida 
Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie… 
Lansările de carte s-au produs nu doar în lăcaşul de la Moldexpo, 
ci în diferite biblioteci din capitala moldavă, şi chiar în afara capitalei… 

 Poeta Renata Verejanu şi membrii UIOC 
care au dorit să participe
la această ediţie a Salonului 

au avut câteva standuri. 
La standul UIOC şi-a plasat cărţile 
poeta Renata Verejanu, a continuat Daniel Verejanu, 
s-au alăturat Romeo Tarhon şi George Alexander (de la Bucureşti), 
la alt stand au fost prezenţi Petre Crăciun şi Alexandru Plăcintă, 
la altul Silvia Ursache şi tot aşa… 
 Chiar în ziua deschiderii Salonului
au avut lansari de carte 

scriitorii:
Renata Verejanu, Romeo Tarhon, 

George Alexander, Daniel Verejanu… 
A fost lansarea care a durat două ore 
pline de foarte mult suflet frumos, măreţ, 
produs de Poezia recitată, cântată, dansată…

Dna Zinaida Ursu, moderatorul evenimentului
(din partea organizatorilor Salonului)
a oferit cuvântul poetei Renata Verejanu.
Poeta şi-a prezentat oaspeţii 
apoi a lansat antologia-legendă de 600 pagini, format A4,
„POETUL DINTRE MILENII”…
Despre volumul lansat, numit de exegeţi 
„biblia liricii contemporane”
au vorbit mai multe personalităţi:
Romeo Tarhon, Petre Crăciun, George Alexander (Bucureşti),
Marcela Mardare, Silvia Ursache, Nina-Slutu Soroceanu,
Alexandru Plăcintă, V.Urâtu, P.Rotaru (Chişinău),
precum şi Angela Braşoveanu, Anatol Gîrbu,
Vasile Fotescu, Valeriu Mocanu, Ana Pagur…
A urmat lansarea volumului „Dorul” de Romeo Tarhon,
un volum de proză a lui George Alexander, apoi
volumul antologic „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”
antologare Daniel Verejanu…
În acea zi poeta Renata Verejanu a oferit peste 500 de autografe…
Aceasta e informaţia seacă,
or, despre acea Sărbătoare a Poeziei 
care a durat de peste două ore,
se cere să se scrie un material mult mai amplu…

Microfonul Liber

În ospeţie la Alex Ştefănescu

La 10 martie 2018 
 Microfonul Liber a avut fericita ocazie 
să cunoască
o mare personalitate:

 istoricul şi criticul literar –
dl Alex Ştefănescu,

deţinătorul Premiului „Centenarul Marii Uniri”
oferit de Uniunea Internaţională
a Oamenilor de Creaţie.

Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie la Bucureşti


La 10 martie 2018, în cadrul unei cavalcade 

de evenimente literar-culturale care s-au desfăşurat 
la Casa de Cultură a Studenţilor, din Bucureşti, 
organizate de poetul şi editorul Romeo Tarhon, şi care au durat 
de la ora 11.00 până la ora 16.00
fără nici un minut de pauză, – 

Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie, 
prin poeta Renata Verejanu, preşedinte-fondator, 
a înmânat legitimaţiile noilor membri ai Uniunii, 
a oferit Premiile Uniunii pentru autorii 
care nu au avut posibilitate să vină la Chişinău, 
la Gala Premiilor Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie, 
 astfel fiind lansată Reprezentanţa pentru România 
a Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie. 
Preşedintele Reprezentanţei pentru România 
 a fost delegat poetul Romeo Tarhon.

Gala Premiilor Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie

La 28 februarie 2018, în ajun de Mărţişor,
Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie
a produs o cavalcadă de evenimente:
Gala Premiilor UIOC,
Simpozion-ul „Mărţişorul în Anul Centenarului Marii Uniri”,
apariţii la posturi de Radio şi TV,
lansări de carte…
Erau cele mai geroase zile din an…

Înmânarea Premiilor Uniunii Internaţionale 
a Oamenilor de Creaţie
va continua 

la 10 martie 2018, la Bucureşti… 
când şi va fi lansată Reprezentanţa pentru România 
şi vor fi înmânate legitimaţiile noilor membri…
 Aşa să ne ajute Dumnezeu…Consiliul de Conducere

Unul dintre cei mai mari poeţi contemporani

Indubitabil, poeta Renata Verejanu de la Chişinău
e unul dintre cei mai originali, mai interesanţi, mai metaforici –
unul dintre cei mai mari poeţi contemporani.
Dacă e să numim câteva din cărţile Renatei Verejanu
care deja au trecut cu demnitate peste decenii,
dintr-un secol în altul,
dintr-un mileniu în altul,
cu mare drag aş numi:
Ofranda omeniei, Metafora nemuririi,
Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare,
Provocaţi-mă…să devin genială,
„Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinău”,
Iubirea pe toate le vede,
Eu am dreptul (pentru copii),
Poetul dintre milenii (600 pagini)…

Poeta Renata Verejanu e printre puţinii poeţi care
ar trebui înaintată la Premiul Nobel.
Cu Doamne ajută.

Festivalul Internaţopnal de Poezie – Renata Verejanu, ed.V

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de POEZIE – RENATA VEREJANU
ediția a V, Chişinău, Moldova

(extras din Regulament)

Ediţia a V, (ca şi toate celelalte ediţii, se desfăşoară jumătate de an), 
în perioada 1 martie – 1 septembrie 2018,
în mai multe etape: 
colectarea materialelor, analiza lor, jurizarea,
editarea Antologiei, confecţionarea trofeelor, 
a medaliilor, editarea diplomelor etc.etc.etc. –
şi la 1 septembrie 2017 – 
Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor.


Comunicăm îndrăgostiților de frumos:
Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
a devenit o frumoasă tradiție și realizarea proiectului
e din an în an tot mai originală…
Acest unic și viabil proiect literar/cultural 
din spațiul Limbii Române
se va realiza an de an, având consimțământul protagonistei

și marea dorință a tot mai mulți participanți
din diferite țări.

Cei care doresc să se înscrie la ediția a V
a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
au posibilitatea să ne comunice la  
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com


Primele ediții au adus dovada că numele protagonistei
garantează succes acestui proiect
prin care se promovează talentele acestui neam:
poeți, declamatori, traducători, eseiști, 
artişti plastici, compozitori…

Pentru a participa la cea de-a V ediție a Concursului,
participanții expediază:

Secțiunea ”Poezie de autor” – până la 5 poezii proprii, CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Recital” – comunicați titlul poeziei din opera poetică                                      a scriitoarei Renata Verejanu, pe care o veți recita,
                                     CV, 1-3 poze color. Noi vă vom comunica data
                                      la care vom desfășura etapa 
                                      locală/raională/sectorială în localitatea ta. 
                                      Etapele locale/raionale/sectoriale
                                      la această secțiune se vor produce în perioada
                                      1 – 31 martie 2018,
La primele două secțiuni materialele se primesc în perioada
                                     1 martie – 1 mai 2018.
Secțiunea ”Compoziție” – un cântec pe versuri de Renata Verejanu
                                             (în oricare limbă pe care o vorbește 
                                             compozitorul sau interpretul), 
                                             CV, 1-3 poze color.                                     

Secțiunea ”Eseu/ Interviu” – un Eseu pe marginea poeziilor Renatei Verejanu                                  (până la 3 pagini A4 pe marginea unei cărți, 
                                 a unui grupaj de poeme sau a unei poezii), 
                                CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Traduceri” – 1-5 poezii ale Renatei Verejanu, 
                                         traduse artistic/calitativ în oricare altă limbă 
                                        vorbită pe Pământ, CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Poezia în viziunea artiştilor plastici” – expediaţi
                                      1-3 lucrări inspirate de poezii concrete din
                                      opera poetică a Renatei Verejanu,   
                                       CV, 1-3 poze color.  
La aceste patru secțiuni materialele se primesc până la 30 iunie 2018.

                              
Toate materialele trimiteţi la E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Fiecare concurent poate participa maximum în 3 secțiuni.

La Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu
pot participa cetățeni indiferent de țara de reședință, naționalitate, 
religie, stare socială, fără a fi vre-o limită de vârstă.

Referitor la decernarea premiilor, Regulamentul prevede:
Celor mai apreciate lucrări de către Juriul Internațional
li se vor oferi, pentru fiecare Secțiune aparte:

Premiul I – Diplomă și Trofeu
Premiul II – Diplomă și Medalie
Premiul III – Diplomă și Medalie
Premii Speciale – Diplome
Laureat – Diplomă
Mențiune sau diplomă de participant

nu se acordă.

Premiile I, II, III se oferă participanților în Concurs,
conform punctajului adunat
de la toți membrii Juriului Internațional,
în cazul prezenței participantului 
la Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor
(sau cu o lipsă motivată).
Cei care nu se prezintă la Decernarea Premiilor –
primesc online  doar Diploma.

Organizatorii Festivalului oferă
cazare şi o recepţie pentru cei invitaţi 
la Spectacolul de Decernare a Premiilor.

Participantul în Concurs, care, conform aprecierii
Juriului Internațional obține
un premiu special sau diplomă de laureat 
și dorește să participe la
Spectacolul de Decernare a Premiilor –
poate participa, comunicând organizatorilor,
doar că îşi suportă cheltuielile.
 
Serviciul de Presă al
Academiei Europene a Societății Civile,
autorul și realizatorul proiectului

E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu,

începând cu ediția din 2018, se desfășoară sub egida
Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație.

Academia Europeană a Societății Civile, 
autorul şi realizatorul proiectului:
 str.Pușkin 24, 2012, Chișinău, Republica Moldova,
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
tel. 022 226675 sau 068582011

 

Personalităţile de nivel european

Microfonul liber era prezent la o Recepţie unde a fost martor
la o discuţie a câtorva cercetători ştiinţifici şi altor persoane.
M-am mirat mult văzându-i fermi convinşi că ce vine de la un ONG de
peste frontierele Moldovei e internaţional, şi proiectele internaţionale
lansate de mari personalităţi din Moldova – nu sunt de nivel internaţional.
Eu am cunoştinţe în mai multe state din Europa
care au structuri de nivel internaţional
care cedează în toate structurilor de nivel internaţional
lansate de mari personalităţi din Moldova,
şi aceasta recunosc chiar dânşii.
Iar în ce constă originalitatea proiectelor –
cele lansate în Moldova sunt net superioare multor proiecte
lansate de foruri cu fonduri mari.

Dar m-a mirat şi faptul că aceşti cercetători şi persoane intelegente
sunt agramate în multe probleme, dar o ţin pe a lor:
ei sunt ferm convinşi că o organizaţie
se poate numi internaţională dacă are
sediul undeva în altă ţară.
Fals, agramat şi incompetent.
Indiferent unde-şi are cartierul general o structură,
o organizaţie –
dacă are filiale/reprezentanţe în alte ţări –
e internaţională.
Dar dacă are şi proiecte de nivel internaţional
şi membri sau reprezentanţe/filiale în alte ţări –
e o structură internaţională.

Altceva e că sunt persoane care se închină la tot ce e străin,
la tot ce se aduce pe farfurioară de peste frontiere,
că se cred mai proşti decât cetăţenii din alte ţări, –
asta e treaba lor.