Premiul municipal pentru Tineret şi Daniel Verejanu, tânăr savant şi scriitor

 

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris…

Cea de-a 4 carte, dar prima mea carte ştiinţifică,
a obţinut Premiul special (diploma, medalia şi premiu bănesc)
la concursul „Premiul municipal al Tineretului”
(Chişinău, Moldova)

E o victorie, prietenii ştiu de ce…
Mulţumesc celora care au avut încredere în mine.
Această carte merită cele mai importante premii,
ca şi opera lui Lucian Blaga…
Lucian Blaga – Poetul, Filosoful şi Ambasadorul României Mari.
Mergem spre următoarea etapă…

Microfon Liber… şi Independent…

Reclame

Lecţiile Deschise ale Renatei Verejanu

Lecţiile Deschise ale renumitei poete Renata Verejanu
la Cenaclul „GRAI MATERN”, fondat în decembrie 1988…
Sărbătorim (prin muncă asiduă) cu distinsa doamnă a culturii române
Aniversarea de 30 de ani de activitate rodnică
a primelor structuri ale Societăţii Civile…
Totul a început de la Cenaclul GRAI MATERN…
sutele de proiecte, an de an un nou proiect,
un nou eveniment inedit…
şi toate proiectele au devenit o frumoasă tradiţie
sau un original şi viabil ONG…
Recenta structură modernă –
Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie…

Microfonul Liber…şi Independent

Săptămâna Poeziei cu Renata Verejanu

la mijlocul Săptămânii Poeziei cu Renata Verejanu,
la  24 octombrie 2018, am poposit la Biblioteca Transilvania


 O seară cu oameni înţelepţi, de mare omenie, cu simţul umorului, – 
personalităţi ale acestui neam: prozatorul Vladimir Beşleagă 
atât de tânăr şi lucid, după ce a citit poemul „Te voi muşca…”, 
scris de R.V. în 1966, povestind întâmplări năstruşnice, 
ca să susţină în final că cel mai frumos poem al poetei e fiul Daniel, 
acad. Mihai Cimpoi, permanent calm şi optimist, 
dr.hab. Ion Ciocanu, redactorul primei cărţi Până la dragoste (1979), 
şi cel care a editat „Ofranda omeniei”, 
legendarul volum de poeme din 5 cărţi, reţinute 10 ani, 
Arcadie Suceveanu, preşedintele US, veni nu doar cu flori, 
ci şi cu o diplomă de la Bistriţa, 
poetul Traian Vasilcău, a recitat
foarte frumos 3 poeme fantastice de R.V., 

regizorul şi Omul de cultură Tudor Colac, care a vorbit 
de un mare regizor pe nume Renata Verejanu, 
poeta Lidia Ungureanu a povestit despre întâlnirile 
Renatei Verejanu cu sătenii săi din raionul Drochia, 
Angela Olărescu, şefa Bibliotecii Hristo Botev, 
Tatiana Ambroci, şefa Bibliotecii CEC, 
Parascovia Onciu şefa Bibliotecii Transilvania şi dna Ludmila Capiţa, 
membrii Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie: 
compozitorii Lidia Ciubuc şi Adrian Beldiman, 
interpreţii Angela Braşoveanu, Prado Cazac Liliana, Karmela, 
Valeriu Mocanu, Madalina Bargan, Ana Pagur, Vasile Fetescu, 
coreografa Serafima Prodan, poeţii Alexandru Plăcintă, 
Hasnas Petru, Petru Rotaru, Carolina Al., E.Urâtu, 
Adelina Labic care a dedicat un poem poetei omagiate, 
Daniel Verejanu, care a lansat cartea 
„poeta Renata Verejanu este mama mea”, 
susţinând în monografia colectivă că poeta luptătoare 
a fost „salvată” de Renaştere şi Internet, 
V.Culai, V.Corlăteanu, copii/declamatori, adevăraţi artişti, 
admiratori de frumos şi… nemaipomenita Renata Verejanu…
Discursurile au ţinut 2 ore într-o sală, 
şi 2 ore în altă sală, unde se află pianul… 


 Microfonul Liber

Poeta Renata Verejanu apreciată la Festivalul-Concurs de Creaţie Literară „Avangarda XXII”

În zilele 23 -26 septembrie 2018
liderii Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie
au participat la Festivalul-concurs „Avangarda XXII”,
ediţia a XVII, Bacău, România.
Festivalul a fost organizat la un nivel înalt,
cu o agendă originală,
cu mari personalităţi de pe ambele maluri ale Prutului
şi nu doar.
Bucuria Microfonului Liber e că
la acest original Festival-concurs
în anul Centenarului Marii Uniri
mai mulţi membri ai
Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie
au obţinut premii importante
cu cărţile sale.


Poeta Renata Verejanu, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1990),
preşedinte al Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie şi
preşedinte al Academiei Europene a Societăţii Civile
a obţinut Premiul de Excelenţă „Antologia de poezie a anului 2017”.

Microfon Liber

Personalităţile Renaşterii

RENATA VEREJANU

Născută în c. Verejeni, Ocniţa

Studii: Institutul Politehnic (azi ASEM şi Universitatea Tehnică din Moldova), Institutul de Literatură „Maxim Gorki”, Moscova, Doctorantura la Universitatea Bucureşti.

Debut editorial: Până la dragoste, 1979

 

Cărţi publicate:

Până la dragoste, poeme, Editura Literatura Artistică, Chişinău, 1979;

До любви, Editura Molodaia Gvardia, Moscova, 1982

Ofranda omeniei (cele 5 manuscrise reţinute 10 ani: Virgula amendată, Fără erou însemnat, Oameni dragi, Drum spre adevăr, Inventarierea simţurilor), Editura Literatura artistică, 1989,

Ofranda omeniei, (prima carte cu grafie latină), poezii, Editura “Universul”, Chişinău. 1993

„ a Munci, a Iubi, a Trăi”, poezii (colecţia Ofranda omeniei), Editura “Universul”, 2006

Vânzătorul vârstelor, poezii (colecţia Ofranda omeniei), Editura “Universul”, 2006

Stema destinului, poezii  (colecţia Ofranda omeniei), Editura “Universul”, 2006

“În lumea Renatei Verejanu. Maxime şi cugetări”,  Editura OMCT, Chişinău, 2008

În lumea Renatei Verejanu. Interviuri”, Editura OMCT, 2008

“În lumea Renatei Verejanu. Societatea Civilă”,  Editura OMCT, 2008

Renata Verejanu, 101 poeme, Editura Biodova, Bucureşti, 2009

Virgula amendată, poezii, Editura OMCT, 2009

Drum spre adevăr, poezii, Editura OMCT, 2009

Oameni dragi, poezii, Editura OMCT, 2009

Fără erou însemnat, poezii, Editura OMCT, 2009

Inventarierea simţurilor, poezii, Editura OMCT, 2010

Acest timp al iubirii, poezii, Editura OMCT, 2010

Renata Verejanu, 101 poeme, ediţia a II, Editura Biodova, Bucureşti, 2010

Dreptul de mamă, omagiu mamei şi copilului, Editura OMCT, 2011

“În lumea Renatei Verejanu. Interviuri”, ediţia a II, Editura OMCT, 2011

“În lumea Renatei Verejanu. Maxime şi cugetări”, ediţia a II,  Editura OMCT, 2011

Cadoul florii, nuvelă pentru copii, Editura OMCT, 2011

Soarele pătrat, baladă pentru copii, Editura OMCT, 2011

Eu am dreptul, poezii pentru copii, Editura OMCT, 2011

La o margine de ieri, poezii, Editura OMCT, 2012

Pledoariile Renatei Verejanu, Editura OMCT, 2012

Cenaclul “Grai Matern”, Editura OMCT, 2012

Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinăi, (poezii scrise în tren), Editura OMCT, 2012

Opinii despre un secol mizerabil şi politicienii săi (eseuri), Editura OMCT, 2012

На ненависть только себя не потрачу, (poezii traduse de diferiţi traducători), Editura OMCT, 2012

Generaţia dintre secole, (portrete/profil),  Editura OMCT, 2012

Provocaţi-mă… să devin genială, poezii,  Editura OMCT, 2012

Metafora nemuririi, poezii, Editura OMCT, 2012

Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare, (poezii), Editura OMCT, 2012

In the world of Renata Verejanu, Interviews; Editura OMCT, 2012

In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings; Editura OMCT, 2012

Geniul invizibil al literaturii basarabene, (materialele Conferinţei ştiinţifice de la IF AŞM),

Editura OMCT, 2012

The Invisible Genius of the Basarabian literature; Editura OMCT, 2012

Ofranda omeniei (Opera Omnia), poezii, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013

“Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu” (Biobibliografie, Bib.mun.B.P.Haşdeu), Editura Foxtrot, 2013

Eu am dreptul, poezii pentru copii, edţia a II, Editura OMCT, 2014

Provocaţi-mă… să devin genială, poezii, ediţia a II, Editura OMCT, 2014

Metafora nemuririi, poezii, ediţia a II, Editura OMCT, 2014

Cadoul florii, nuvelă pentru copii, Editura OMCT, 2015

Plâng flăcările-n mine, poezii, Editura OMCT, 2015

Iubesc, poezii, Editura OMCT, 2015

Geniul invizibil al literaturii basarabene, (materialele Conferinţei ştiinţifice de la IF AŞM),

Ediţia a II, Editura OMCT, 2015

Colindele iubirii (colinde moderne), Editura OMCT, 2016

Iubirea pe toate le vede, poezii, Editura OMCT, 2016

Poetul Dintre Milenii (600 pag, format A4), poezii, Editura OMCT, 2016

Trilogia Geniul Invizibil (romanul  Asasinul Ratat), cartea I, Editura OMCT, 2017

Zadarnic încercaţi să mă certaţi cu morţii, poezii, Editura OMCT, 2017

Geniul invizibil al liricii moderne.  Anul Renata Verejanu. (monografie colectivă). Editura OMCT, 2017

Invizible genius of the modern lyric. The Year of Renata Verejanu. Editura OMCT, 2017

KUSS, (poezii traduse în germană), Editura OMCT, 2017

All men who passed through my heart, (poezii traduse în l.engleză), Editura OMCT, 2017

Saisons de mon âme, (poezii traduse în l.franceză), Editura OMCT, 2017

Evasione dalle pene, (poezii traduse în italiană), Editura OMCT, 2017

Colindul pierdut, (roman SF pentru adolescenţi), Editura OMCT, 2017

Cele 7 zile. Steaua ABC, (roman pentru adolescenţi),  SF, Editura OMCT, 2017

Песня для одного расставания ( poezii traduse de mai mulţi traducători), Editura OMCT, 2017

Poetul Dintre Milenii (600 pag, format A4), poezii, ediţia a II, Editura OMCT, 2017

Ofranda omeniei (ediţia a V, poezii sec. XX), Editura OMCT, 2017

Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare (ediţia a II, nouă, poezii sec XXI), Editura OMCT, 2017

Provocaţi-mă… să devin genială, poezii, ediţia a II, Editura OMCT, 2017

Metafora nemuririi, poezii, ediţia a III, Editura OMCT, 2017

Soarele pătrat, baladă pentru copii, ediţia a III, Editura OMCT, 2017

Cadoul florii, nuvelă pentru copii, ediţia a III, Editura OMCT, 2017

Eu am dreptul, poezii pentru copii, ediţia a IV, Editura OMCT, 2017

Evenimentele care m-au marcat, (proză), Editura OMCT, 2018

“Renata Verejanu e mama mea” (poezia Renatei Verejanu în viziune nouă), Editura OMCT, 2018

“Mi-e sufletul atât de senin” (nuvele filosofice), Editura OMCT, 2018

Zadarnic încercaţi să mă certaţi cu morţii, poezii, ediţia a II, Editura OMCT, 2018

 Geniul Invizibil (romanul I Asasinul Ratat), ediţia a II, Editura OMCT, 2018

 “În lumea Renatei Verejanu. Maxime şi cugetări”,  ediţia a III, Editura OMCT, 2018

“În lumea Renatei Verejanu. Interviuri”, ediţia a III, Editura OMCT, 2018

“În lumea Renatei Verejanu.  Societatea Civilă”,  ediţia a II,  Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. I (opera poetică sec.XX.), Editura OMCT, 2015

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. II (opera poetică sec.XXI.), Editura OMCT, 2016

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. III (pledoarii, opinii, interviuri), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. IV (filosofie în maxime şi cugetări), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. V (publicistică), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. VI (recenzii, opinii, apreciei), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. VII (proză, romane), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. VIII (proză şi poezii pentru copii), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. IX (evenimentele care m-au marcat), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. X (colinde, cântece, poeme), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. XI (nuvele, povestiri), Editura OMCT, 2018

OPERE ALESE, (în 12 volume), vol. XII (opera poetică inedită), Editura OMCT, 2018

Continuă lectura

Spectacolul-Eveniment de la Muzeul Unirii, Iaşi

Spectacolul-Eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri a reunit în Sala Mare a Muzeului Unirii, Iaşi, peste 100 de personalităţi – oameni de creaţie din Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ, Tecuci, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Bălţi, Ploieşti, Brăila, Rîmnicu Sărat, Buzău, Soroca, Vaslui, Bacău, Suceava…

Proiect al poetei luptătoare Renata Verejanu, membru al Uniunii Scriitoriloor din Moldova ( din 1990), preşedinte al UIOC, evenimentul a fost desfăşutat de Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie în parteneriat cu Muzeul Unirii al Palatului Culturii, Iaşi, fiind o mare sărbătoare şi o mare reuşită în asocierea oamenilor de creaţie de pe ambele maluri ale Prutului spre a duce mai departe făclia Adevărului istoric al unui neam frumos şi talentat.

Microfonul Liber…
15 iulie 2018, Iaşi

Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, ediţia a XV, Chişinău, Moldova

                           sub egida
Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație

CONFERINȚA TRANSFRONTALIERĂ a TINERILOR,
ediția a XV, tema: „Literatura română în anul Centenarului Marii Uniri”își va desfășura lucrările la Chișinău, Republica Moldova,
în perioada 30 -31 august 2018.
Sunt invitați să participe
masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători
cu vârsta de până la 45 ani
din Moldova, Ucraina, România
(țările de frontieră)
precum și din alte țări, unde activează
Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie.
Materialele (discursul de 2 pagini A4, interval 1,15, NT 12)
se primesc în perioada  1 iulie – 1 august 2018.
Participanții înscriși – vor primi confirmare.
Comunicările se prezintă în română.
Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru taxa de participare
și cazare în hotel pentru toți participanții
pe timpul desfășurării Conferinței TT
și vor oferi o Recepție la 31 august,
după înmânarea diplomelor.

Lucrările Conferinței TT vor fi mediatizate
în mass-media scrisă, online, Radio şi TV.
La finele Conferinței TT toți doritorii vor putea obține cartea
”Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a XV”.
Pentru a fi prezenţi în această carte, e necesar să vă înscrieţi la timp
( Anunţaţi-vă participarea la Conferinţa TT
la adresa uniuneadecreatie@yahoo.com
CV, o poză color, discursul de 2-3 pagini).
Participanții la Conferința TT vor primi  şi o revistă pe gratis
(număr special) cu materialele conferinței,
numele, pozele și discursurile participanților.
Cu Doamne ajută.

Clubul Consiliului Europei,
Academia Europeană a Societății Civile
Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație

Conferinta TT
drumul spre cartierul poeţilor

 

Serviciul de Presă al UIOC